Jdi na obsah Jdi na menu
 


Velká Arkána

 

579963108_d12e09bc34_o.jpg

Velká arkána - významy karet - seznámení s významy 22 karet

 

 

 

 

Tarotové karty jsou karty s obrazovými symboly, ze kterých pochází dnešní hra zvaná Taroky, ale také velmi často jsou používány  ke karetnímu výkladu.

 

Skládají se ze 78 karet : 22 velkých arkán (-velké tajemství, tyto odpovídají trumfům v tarokové hře) a z 56 malých arkán ( - malé tajemství ). Malá arkána jsou podobná dnešním hracím kartám. Dělí se na 4 barvy - meče, žezla, poháry a mince ( odpovídající jsou piky, kříže, srdce a kára), od každé barvy máme 14 karet. Malá arkána hrají v tarotu menší roli, možná protože přišly a začaly se používat  o mnoho později než Velká arkána.

MYSTICKÝ VÝZNAM TAROTU

22 Velkých arkán se používalo k mystickým seancím. Zabývali se jimi především mágové a hermetikové. Mnoho z nich vidělo v tarotu mikrokosmickou formu, ze které se může všechno odvodit a vysvětlit. 

Jiní mystikové věří, že tarot je druh pravěkého písma nebo jazyka lidí. Tato teorie se blíží psychologickému významu tarotu. Podobným směrem se ubíral francouzský učitel Kabbaly Eliphas Levi a "osvícená" parukářka Etteila d´Odoucet v polovině 19. století. Oba dávali  tarot do těsné souvislosti s hebrejskou abecedou. Každé z 22 písmen hebrejské abecedy odpovídá jedné tarotové kartě.

KRÁTKÝ POPIS VÝZNAMŮ JEDNOTLIVÝCH KARET

 TAROT MARSEILLES -

- klasika - myslím, že má velmi jednoduchý vzhled, vybrala jsem ho sem pro zajímavost, protože podle mého názoru je málo používaný, asi právě pro svojí obyčejnost bez příkras. Velká arkána jsou znázorněna obrázky podle tématu karty, ale Malá arkána mají opravdu ilustrovány jednoduše a pouze poháry, meče, disky a hole v tom kterém počtu, podle číslice na kartě, narozdíl od novodobého bohatějšího zdobení současných tarotových karet. 

 

 

 

 

 

01.jpg

 

  

I. KEJKLÍŘ NEBO MÁG (LE BATELEUR)

Tato karta ukazuje obraz kouzelníka (mága). Je to symbol člověka, který stojí na začátku svého duchovního vývoje. Začíná si všímat, že mimo banality všedního života existují ještě jiné, důležitější věci.  Čtyři symboly, které jsou současně "barvami " Malé arkány, pohár, meč, mince a žezlo znamenají čtyři aktivity.

První karta tarotu také zastupuje velkou potenciální sílu, která ještě teď není uvolněna, ale projeví se v dalších arkánách.

Mág znázorňuje svým držením těla Aleph, počáteční písmeno hebrejské abecedy.

VÝZNAM PŘI VÝKLADU : Kdo má odvahu, vítězí!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.jpg

 

 

 

 

II. PAPEŽKA NEBO VELEKNĚŽKA (LA PAPESSE)

 

Tento obraz odpovídá archetypu. V psychologickém smyslu symbolizuje tato žena most z podvědomí do vědomí.

VÝZNAM PŘI VÝKLADU : Milenka, intuitivní osoba, někdy je lepší nechtít všem věcem přijít na kloub nebo porozumět všemu od základu.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.jpg

 

 

III. CÍSAŘOVNA NEBO VLÁDKYNĚ (L´IMPERATRICE)

 

Odpovídá v psychologii "archetypu  velké matky", je symbolem plodnosti.

VÝZNAM PŘI VÝKLADU : Intuice, činy, jednání, matka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

04.jpg

IV. CÍSAŘ NEBO VLÁDCE (L´IMPEREUR)

Znamená vyrovnanost a rozmysl v jednání s lidmi. Člověk se učí držet své emoce na uzdě. Císař umí spojovat a využívat měnící se síly. Orel jako král vzduchu znamená důstojnost.

Síla, která u Mága (I) byla jen potenciálem, nyní může být uvolněna.

VÝZNAM PŘI VÝKLADU : vůle, síla ducha, moc, nadvláda, dominance, porozumění.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.jpg

 

 

V. PAPEŽ NEBO VELEKNĚZ (LE PAPE)

Tak jako je člověk na minulém obraze duchovně vyspělý a vznešený, zde se učí žít ve správném vztahu k náboženství a spirituálnímu světu.

Člověk jako velekněz zná cestu k podvědomí , on sám drží  "klíč k tajemství" ve svých rukou.

VÝZNAM PŘI VÝKLADU : náboženská inspirace,odpovědnost, studium.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.jpg

 

 

 

VI. MILENCI - CESTA ROZHODNUTÍ (L´AMOUREUX)

Tento obraz ukazuje milence. Rozdvojenost , která je vidět na této kartě je hlavním problémem. Zde na cestě ke svému já bude člověk postaven před těžkou zkoušku; mystik by řekl, že se musí rozhodnout mezi černou a bílou magií, které názorňují dvě ženy na obrázku. Zde se otevírají dvě možnosti. Avšak jeho  hvězda mu ukáže cestu ke správnému cíli.

VÝZNAM PŘI VÝKLADU : láska ; člověk bude postaven před volbu, rozhodnutí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.jpg

 

 

 

VII. VŮZ (LE CHARIOT)

Tato karta ukazuje "hledajícího" ve vítězném voze na cestě ke zdokonalení . Rozhodnutí, které mu bylo nabídnuto na kartě předešlé se uskutečnilo, správná cesta je zvolena. Přes všechny nástrahy Mág triumfuje.

VÝZNAM PŘI VÝKLADU : triumf, vedení, řízení prozřetelnosti .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.jpg

 

 

 

VIII. SPRAVEDLNOST (LA JUSTICE)

Pojmy dobra a zla musí být nejen pocítěny, ale i pochopeny. Tato osmá tarotová karta přináší porozumění opravdových norem.

Váhy dokážou zvážit absolutní rovnováhu dobrých a zlých sil v člověku. Také ve světě můžeme najít je zrovna tolik dobrých jako zlých sil.

Jang a jin se vyrovnávají. Člověk se učí rozlišovat.

VÝZNAM PŘI VÝKLADU : spravedlnost, odměna nebo pokuta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.jpg

IX. POUSTEVNÍK (L´HERMITE)

 

Tato karta ukazuje odpovídající archetypální postavu poutníka nebo poustevníka.

VÝZNAM PŘI VÝKLADU : hledání, prozíravost, dobrá rada, obezřetnost, opartnost, osamělost i ve vztahu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.jpg

 

 

 

X. KOLO ŠTĚSTÍ (LA ROUE DE FORTUNE)

Tady je konečně jedna ze samostatně stojících tarotových karet. Pomocí Kola osudu člověk poznává nestabilitu a vrtkavost  osudu. Jednou je Typhon (identický se Sethem, vrahem Osirise) nahoře, a dominuje zlo, brzy nato je Typhon hozen do oceánu a Anubis(později identifikován s Hermesem: Hermanubis) získává moc.

Všechny protiklady , dobro a zlo, smrt a život se stále střídají; moudrý člověk  ale zůstává jimi nedotčený.

VÝZNAM PŘI VÝKLADU : štěstí, osud, změna věcí, obrat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.jpg

 

 

 

XI. SÍLA (LA FORCE)

Duchovní očistou a láskou se uvolní nekonečná síla. S vírou se mohou hory přenášet. Kdo má odvahu a vytrvalost, může dokončit všechno a překonat každou překážku. I ta nejzlejší stvoření (divokého lva) může trpělivý a moudrý člověk zkrotit. Síla může také znamenat sílu ducha nebo vyšší síly.

Tato karta značí proudící energii, která člověka žene kupředu.

VÝZNAM PŘI VÝKLADU : Síla, uzdravení, odvaha, sebepoznání, činy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.jpg

 

 

 

 

XII. VISELEC (LE PENDU)

Tato karta ukazuje Mága z obrázku I. pověšeného hlavou dolů na žerdi. Ustál velkou část individuace. Jeho poloha znamená retrospektivu, ale také změnu pohledu na čas a prostor.

VÝZNAM PŘI VÝKLADU :  obětování, utrpení, převrácení hodnot, zkouška,extrémní vztahy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.jpg

 

 

 

 

XIII. SMRT (LA MORT)

V každém individuačním procesu musí člověk projít symbolickou smrtí, aby se mohl osvícený a čistý znovu narodit

Smrt znamená udělat tlustou čáru, vymazat něco, zapomenout.

VÝZNAM PŘI VÝKLADU : vyřešení problému, nevyhnutelnost nějaké změny, objevení nových pravd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.jpg

 

 

 

 

XIV. MÍRNOST (LE TEMPERANCE)

Na této kartě je postava, která je podobná velké matce. Je to královna nebes, nekonečná mírnost, vyrovnanost a zároveň rozhodnost.

Protiklady budou sjednoceny. Je to předpoklad nebo podmínka pro prožitek nejdůležitějšího archetypu - Duše neboli Anima.

VÝZNAM PŘI VÝKLADU : umírněnost - radou je šetrnost - jdi střední cestou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.jpg

 

 

 

 

XV. ĎÁBEL (LE DIABLE)

Zde vidíme  dvounohého hermafrodita, před námi stojí ďábel.

Ďábel zde odpovídá archetypu temné postavy (figura negativní poloviny našeho Já)

VÝZNAM PŘI VÝKLADU : podrobení se, pokušení, závislost na někom nebo na něčem, velké tajemství.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.jpg

 

 

 

 

XVI. VĚŽ (LA MAISON DIEU)

Na základě vědomého jednání  obrazu ďábla se podaří člověka a duši osvobodit z ďáblova vězení. Je to spojeno s otřesením  celé psyché. Ďábel už přestal existovat. Očistným bleskem se stává Věž - ďáblův dům - domem božím.

VÝZNAM PŘI VÝKLADU : zřícení -  znamenající  úplnou změnu - očištění od iluzí, změna prostředí, lidí kolem nás.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.jpg

 

 

 

 

 

XVII. HVĚZDA (L´ESTOILE)

Ochranná karta, máme někoho,kdo nás ochraňuje a nemusíme o tom vědět. Duše, která byla osvobozena, může rozkvést a vyjevit se. 

VÝZNAM PŘI VÝKLADU : Naděje, osvobození, duchovno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.jpg

 

 

 

 

XVIII. LUNA (LA LUNE)

Duše není možná nejdůležitějším archetypem, které vytvořilo vědomí. člověk má ještě "zvířecí impulsy a podvědomé pohnutky", píše psycholožka Aniela Jaffé," kdy musí být pokousán zvířaty, aniž by utekl". Zvířaty jsou tu jak vidíme dva psi a rak.

VÝZNAM PŘI VÝKLADU : deprese, nebezpečí,  nástrahy, varování - zkouška.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.jpg

 

 

XIX. SLUNCE (LE SOLEIL)

 

Potom, co již s konečnou platností jsou odklizeny všechny překážky,  může člověk  a duše (zde jsou znázorněni jako muž a žena) se sjednotit. Je to nejvyšší bod individuace. Tuto největší vnitřní zkušenost může člověk zažít ohromujícím vnějším zážitkem - dotekem slunečního paprsku.

VÝZNAM PŘI VÝKLADU :  štěstí, nejvyšší blaženost;  svatba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.jpg

 

 

 

 

 

XX. SOUD (LE JUGEMENT)

VÝZNAM PŘI VÝKLADU : úspěch, rozsudek, povýšení, dítě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.jpg

 

 

 

 

XXI. SVĚT  (LE MONDE)

VÝZNAM PŘI VÝKLADU :  výhra, vítězství, duchovní poznání,, zdokonalení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22.jpg

 

 

 

 

XXII. BLÁZEN (LE MAT)

Blázen může být považován za první (0) i poslední kartu (22) . Z psychického hlediska může být člověk blázen, pokud neví jaké možnosti mu jsou otevřené , jaké utajené síly může využívat. V očích ostatních lidí může být blázen člověk, který se vzdává slávy a bohatství.

 

  Blázen na začátku i na konci tarotu  může být také radou nebo upozorněním , že člověk by neměl brát tarot jako racionální věc.

 

VÝZNAM PŘI VÝKLADU : bláznovství, pošetilost, podvod, klam, největší svoboda.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář